Search
Close this search box.

ANH NGỮ LÀ MỘT NGÔN NGỮ THỨ HAI

Chương Trình Anh Ngữ là một Ngôn Ngữ Thứ Hai của ICT là một trong các chương trình toàn diện nhất, và đầy đủ nhất hiện có tại bất cứ nơi nào ở Hoa Kỳ. Người ta tin rằng đây là một trong những chương trình lớn nhất trên toàn quốc (nếu không muốn nói là lớn nhất ) về số sinh viên được phục vụ – và đa dạng – với các sinh viên đến từ hơn một trăm hai mươi nước/quốc gia. ICT đã dạy ESL kể từ năm 1994.

Chỉ chú trọng đến việc giảng dạy Anh Ngữ là một Ngôn Ngữ Thứ Hai (ESL), chương trình này được thiết kế cho các sinh viên cần phát triển Anh Ngữ để dùng các kiến thức nghề nghiệp, huấn luyện, hoặc kỹ năng vốn có.

Chương trình giảng dạy này tập trung vào việc phát triển về nghe, đọc, viết, nói (đối thoại), và văn phạm ở mọi cấp độ học trình. Các khóa học được thiết kế theo một cách sao cho các kỹ năng được phát triển tuần tự, với các thành phần Anh Ngữ được nhận biết và giảng dạy theo thứ tự từ dễ đến khó để bao gồm những thành phần cần thiết cho sự thành công về Anh Ngữ thuộc các cấp độ vỡ lòng, cấp trung thấp, và cấp trung cao.  Bao gồm trong phương pháp hướng dẫn tương tác của chương trình là một sự kết hợp giữa bài giảng/phòng nghe máy, thảo luận trong lớp, và các hoạt động nhóm được thiết kế để cung cấp các khả năng về Anh Ngữ cũng như chuyển đổi về văn hóa.

Sau khi hoàn tất khóa học này, sinh viên tốt nghiệp được trang bị tốt để hội nhập vào nền văn hóa Hoa Kỳ, hoặc đóng một vai trò song ngữ hữu dụng trong bất cứ bối cảnh nào.

Tóm Lược Chương Trình

Chương Trình Anh Ngữ là một Ngôn Ngữ Thứ Hai gồm có mười hai học kỳ, mỗi học kỳ gồm 120 giờ. Các lớp học và các hoạt động bên ngoài cần 24 giờ học mỗi tuần.

Cứ mỗi năm tuần chúng tôi đều mở lớp mới cho mọi trình độ, lớp nào cũng có cả buổi sáng lẫn buổi tối.

Lớp nào của chúng tôi cũng có giáo viên Anh Ngữ nhiều kinh nghiệm dạy Anh Ngữ, nhất là dạy cho những người không sinh đẻ tại những nước nói tiếng Anh.

Chúng tôi cũng có các buổi trợ giúp cá nhân. Những người theo học sẽ có các tài khoản email cá nhân, dùng Media Center để học Anh Ngữ trên máy tính, và được trợ giúp viết bản sơ yếu ‎l‎ý lịch.

Những sinh viên tốt nghiệp Chương Trình ESL có thể được cấp học bổng cho mỗi học kỳ để họ tiếp tục học một trong các chương trình huấn nghệ của chúng tôi.

Các Dữ Kiện Quan Trọng Về Chương Trình ESL Tại ICT

 • ICT đã huấn luyện tiếng Anh (ESL) kể từ năm 1994
 • ICT được sự công nhận của Hội Đồng Huấn Nghệ – một cơ quan công nhận bằng cấp trên khắp nước Mỹ
 • Chương trình ESL là một trong các chương trình toàn diện nhất hiện có
 • Các sinh viên của chúng tôi học nói, đối thoại, đọc và viết tiếng Anh dùng đúng văn phạm
 • Mỗi sinh viên bắt đầu ở mức độ dựa vào khả năng tiếng Anh hiện tại của em – Sơ Cấp, Trung Cấp hoặc Cao Cấp
 • ICT/có các lớp học ban ngày và ban đêm
 • Các giảng viên ICT có khả năng và có bằng đại học
 • ICT giúp đỡ về tài chánh và có các kế hoạch chi trả tiện lợi
 • Các sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi nhận Bằng Cấp trong một buổi lễ tốt nghiệp chính thức
 • ICT trợ giúp những sinh viên tốt nghiệp tìm việc làm
 • Tất cả lớp học đều có lớp mỗi ngày – phương cách tốt nhất để học tiếng Anh
 • Tất cả sinh viên đều được cung cấp sách vở và tài liệu để giữ làm của riêng
 • Tất cả sinh viên có thể dùng media center để thực tập thêm, lên internet và email.

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our cookie policy.
Read more