Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Danh mục sinh viên

Danh mục Sinh viên cung cấp hầu hết các thông tin cần thiết để tìm hiểu về tổ chức của chúng tôi, bao gồm các chủ đề như lịch sử, công nhận và cấp phép, chính sách tổ chức / học thuật, cũng như các chương trình và mô tả khóa học.

Theo các liên kết bên dưới để biết danh mục áp dụng cho ngôn ngữ của bạn. Mặc dù các danh mục là những công cụ rất hữu ích, nhưng chúng thiếu một yếu tố mà chuyến thăm đến bất kỳ cơ sở nào của chúng tôi sẽ cung cấp; Sự tương tác cá nhân giúp mỗi cá nhân đưa ra một kế hoạch giáo dục dựa trên nhu cầu và mục tiêu của họ.

Liên hệ với khuôn viên trường gần bạn nhất để sắp xếp một chuyến thăm cá nhân.

Danh mục của chúng tôi

Gruzia
Kentucky
Texas

Kết nối với đại diện tuyển sinh ngay bây giờ.

Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm người dùng. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với tất cả các cookie theo chính sách cookie của chúng tôi.
Đọc thêm