Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Texas

Cơ sở Texas

Pasadena, TX
(Cơ sở chính)

(Cơ sở chính)
213 W. Nam
Pasadena, TX 77502

Bắc Houston, TX
(Cơ sở chi nhánh)

16801 Greenspoint Park Drive Houston, TX 77060

Tây Nam Houston, TX
(Cơ sở chi nhánh)

2950 S. Gessner
Houston, TX 77063
Trường Cao đẳng Công nghệ Tương tác được công nhận bởi Ủy ban của Hội đồng Giáo dục Nghề nghiệp (COE).

Hội đồng Giáo dục nghề nghiệp
7840 Đường Roswell, Tòa nhà 300, Suite 325
Atlanta, GA 30350
(800) 917-2081
(770) 396-3898

Chấp thuận

Các chương trình văn bằng nghề nghiệp của Trường Cao đẳng Công nghệ Tương tác được phê duyệt và quản lý bởi Ủy ban Lực lượng Lao động Texas, Bộ phận Trường Nghề nghiệp và Cao đẳng, Austin, Texas. TWC không quy định chương trình VESL.
 
Các chương trình Bằng Cao đẳng Khoa học của tổ chức đã nhận được Giấy chứng nhận ủy quyền từ Ban Điều phối Giáo dục Đại học Texas.
 
Tổ chức này được ủy quyền theo luật liên bang để ghi danh người không nhập cư
sinh viên ngoài hành tinh.

Đủ điều kiện

Tổ chức này đủ điều kiện và có thể tham gia vào một số chương trình viện trợ liên bang cho giáo dục bao gồm Trợ cấp PELL Liên bang, Trợ cấp Cơ hội Giáo dục Bổ sung Liên bang (SEOG) và Chương trình Nghiên cứu Việc làm Liên bang.

Tại sao chọn Trường Cao đẳng Công nghệ Tương tác, Cơ sở Texas?

Chúng tôi cung cấp các chương trình Cao đẳng Khoa học và Văn bằng về kỹ thuật, thương mại và kinh doanh cũng như một trong những chương trình Tiếng Anh Nghề như Ngôn ngữ Thứ hai toàn diện nhất tại Hoa Kỳ.

Chúng tôi cung cấp cho sinh viên đại học của chúng tôi giá trị lớn thông qua quy mô lớp học nhỏ, hướng dẫn cá nhân và cơ hội đào tạo kỹ thuật. Tất cả các chương trình kinh doanh, thương mại và kỹ thuật của chúng tôi bao gồm chương trình thực tập phổ biến của chúng tôi giúp sinh viên đại học của chúng tôi có được kinh nghiệm thực tế.

Tại Trường Cao đẳng Công nghệ Tương tác, chúng tôi giúp chuẩn bị cho sinh viên đại học của chúng tôi cho cuộc sống và cung cấp cho họ cơ hội thứ hai để thành công. Chúng tôi cung cấp lịch trình linh hoạt và khả năng đào tạo theo tốc độ của riêng bạn.  Nếu bạn đang tìm kiếm một trường cao đẳng nghề quan tâm đến tương lai của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm.

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

Trường Cao đẳng Công nghệ Tương tác, Pasadena, Texas được công nhận bởi Ủy ban của Hội đồng Giáo dục Nghề nghiệp (COE). 7840 Đường Roswell, Tòa nhà 300, Suite 325, Atlanta, Georgia 30350. Nhận xét về trình độ của tổ chức có thể được gửi đến trang web của Hội đồng (www.council.org). COE được Bộ Giáo dục Hoa Kỳ công nhận trên toàn quốc.

Tham gia ICT gia đình

Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm người dùng. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với tất cả các cookie theo chính sách cookie của chúng tôi.
Đọc thêm