Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Chính sách bảo mật

Cập nhật lần cuối: January 1, 2021

Trường Cao đẳng Công nghệ Tương tác ("chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi") điều hành trang web www.ict.edu ("Dịch vụ").

Trang này thông báo cho bạn về các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai trừ khi được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

Chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi có quy định khác trong Chính sách bảo mật này, các điều khoản được sử dụng trong Chính sách bảo mật này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập tại www.ict.edu

Thu thập và sử dụng thông tin

Trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn. Thông tin nhận dạng cá nhân ("Thông tin cá nhân") có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Tên
 • Địa chỉ email
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ

Dữ liệu nhật ký

Chúng tôi thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi ("Dữ liệu nhật ký"). Dữ liệu Nhật ký này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet ("IP") trên máy tính của bạn, loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày bạn truy cập, thời gian dành cho các trang đó và các số liệu thống kê khác.

Cookie

Cookie là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ, có thể bao gồm số nhận dạng duy nhất ẩn danh. Cookie được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn.

Chúng tôi sử dụng "cookie" để thu thập thông tin. Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn có thể không sử dụng được một số phần Dịch vụ của chúng tôi.

Nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi sử dụng các công ty và cá nhân bên thứ ba để tạo điều kiện thuận lợi cho Trang web của chúng tôi ("Nhà cung cấp dịch vụ"), để cung cấp Trang web của chúng tôi thay mặt chúng tôi, để thực hiện các dịch vụ liên quan đến Trang web hoặc hỗ trợ chúng tôi phân tích cách Trang web của chúng tôi được sử dụng. Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn để thực hiện các nhiệm vụ này thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Analytics

Google Analytics là một dịch vụ phân tích trang web do Google cung cấp để theo dõi và báo cáo lưu lượng truy cập trang web. Google sử dụng dữ liệu thu thập được để theo dõi và giám sát việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu này được chia sẻ với các dịch vụ khác của Google. Google có thể sử dụng dữ liệu thu thập được để ngữ cảnh hóa và cá nhân hóa quảng cáo của mạng quảng cáo của riêng mình.

Bạn có thể chọn không tham gia cung cấp hoạt động của mình trên Dịch vụ cho Google Analytics bằng cách cài đặt tiện ích bổ sung trình duyệt chọn không tham gia Google Analytics. Tiện ích bổ sung ngăn JavaScript của Google Analytics (ga.js, analytics.js và dc.js) chia sẻ thông tin với Google Analytics về hoạt động truy cập.

Để biết thêm thông tin về các thực tiễn bảo mật của Google, vui lòng truy cập trang web Bảo mật và Điều khoản của Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Bộ xử lý thanh toán

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm và / hoặc dịch vụ trả phí trên Trang web của chúng tôi. Trong trường hợp đó, chúng tôi sử dụng dịch vụ của bên thứ ba để xử lý thanh toán (ví dụ: bộ xử lý thanh toán).

Chúng tôi sẽ không lưu trữ hoặc thu thập chi tiết thẻ thanh toán của bạn. Thông tin đó được cung cấp trực tiếp cho bộ xử lý thanh toán bên thứ ba của chúng tôi có việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn được điều chỉnh bởi Chính sách bảo mật của họ. Các bộ xử lý thanh toán này tuân thủ các tiêu chuẩn do PCI-DSS đặt ra do Hội đồng Tiêu chuẩn Bảo mật PCI quản lý.

An ninh

Bảo mật Thông tin Cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại Chính sách bảo mật của mọi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không giải quyết bất kỳ ai dưới 18 tuổi ("Trẻ em").

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi Thông tin Cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi phát hiện ra rằng một đứa trẻ dưới 18 tuổi đã cung cấp cho chúng tôi Thông tin Cá nhân, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó khỏi máy chủ của chúng tôi ngay lập tức.

Tuân thủ pháp luật

Chúng tôi sẽ tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn khi luật pháp hoặc trát đòi hầu tòa yêu cầu.

Đạo luật về Quyền riêng tư và Quyền Giáo dục Gia đình (FERPA)

(20 U.S.C. § 1232g; 34 CFR Phần 99) là một luật Liên bang bảo vệ quyền riêng tư của hồ sơ giáo dục học sinh. Luật áp dụng cho tất cả các trường nhận tiền theo chương trình hiện hành của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ.

FERPA cung cấp cho phụ huynh một số quyền nhất định đối với hồ sơ giáo dục của con cái họ. Những quyền này chuyển giao cho học sinh khi học sinh đủ 18 tuổi hoặc theo học một trường vượt quá cấp trung học. Học sinh mà các quyền đã chuyển giao là "sinh viên đủ điều kiện".

Tổ chức duy trì việc tuân thủ đạo luật này và, theo yêu cầu hoặc ủy quyền bằng văn bản, sẽ cung cấp các hồ sơ này để xem xét.

Thông tin liên quan đến quyền bảo vệ dữ liệu của bạn theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)

Vì mục đích của Chính sách Bảo mật này, chúng tôi là Bên Kiểm soát Dữ liệu đối với thông tin cá nhân của bạn.

Nếu bạn đến từ Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), cơ sở pháp lý của chúng tôi để thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn, như được mô tả trong Chính sách Bảo mật này, phụ thuộc vào thông tin chúng tôi thu thập và bối cảnh cụ thể mà chúng tôi thu thập thông tin đó. Chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn vì:

 • Chúng tôi cần thực hiện hợp đồng với bạn, chẳng hạn như khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi
 • Bạn đã cho phép chúng tôi làm như vậy
 • Việc xử lý là vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi và không bị ghi đè bởi các quyền của bạn
 • Cho mục đích xử lý thanh toán
 • Tuân thủ pháp luật

Nếu bạn là cư dân của Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), bạn có một số quyền bảo vệ dữ liệu nhất định. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có các quyền bảo vệ dữ liệu sau:

 • Quyền truy cập, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn
 • Quyền cải chính
 • Quyền phản đối
 • Quyền hạn chế
 • Quyền di chuyển dữ liệu
 • Quyền rút lại sự đồng ý

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình trước khi trả lời các yêu cầu đó.

Bạn có quyền khiếu nại với Cơ quan bảo vệ dữ liệu về việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương của bạn trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA).

Thông báo "Không bán thông tin cá nhân của tôi" cho người tiêu dùng California theo Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA)

Theo CCPA, người tiêu dùng California có quyền:

 • Yêu cầu doanh nghiệp thu thập dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng tiết lộ các danh mục và phần dữ liệu cá nhân cụ thể mà doanh nghiệp đã thu thập về người tiêu dùng.
 • Yêu cầu doanh nghiệp xóa mọi dữ liệu cá nhân về người tiêu dùng mà doanh nghiệp đã thu thập.
 • Yêu cầu doanh nghiệp bán dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng, không bán dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng.

Nếu bạn đưa ra yêu cầu, chúng tôi có một tháng để trả lời bạn. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên trang này.

Bạn nên xem lại Chính sách bảo mật này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Các thay đổi đối với Chính sách bảo mật này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm người dùng. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với tất cả các cookie theo chính sách cookie của chúng tôi.
Đọc thêm