ፍለጋ
ይህን የፍለጋ ሳጥን ዝጋ።

ANH NGỮ LÀ MỘT NGON NGỮ THỨ HAI

Chương Trình አን ህ Ngữ là một ngon Ngữ Thứ Hai của ICT là một trong các chương trình toàn diện nhất, và đầy đủ nhất hiện có tại bất cứ nơi nào ở hoao Kỳ. Người ta tin rằng đây là một trong những chương trình lớn nhất trën quốc (nếu khóng muốn nói là lớn nhất) về số sinh vián được phục vụ – và đa dạng – với các sinh viin đến từ hơn một trăm hai mươi nước/quốc gia.ICT đã dạy ESL kể từ năm 1994.

Chỉ chú trọng đến việc giảng dạy anh Ngữ là một nn ngon Ngữ Thứ Hai (ESL), chương trình này được thiết kế cho cac sinh vián cần phát triển anh Ngữ để dùng cách kiến thức nghề nghiệp, huấn luyện, hoặc kỹ năng vốn cach.

Chương trình giảng dạy này tập ትራንግ vào việc phát triển về nghe, đọc, viết, nói (đối thoại), và văn phạm ở mọi cấp độ học trình. Cákka học được thiết kế ቴኦ một cách sao cho cac kỹ năng được phát triển tuần tự, với cách thành phần anh Ngữ được nhận biết v giảng dạy à thứ tự từ dễ đến kó để gồm những thành thứ tự từ dễ đến ko gồm những thàn sự phần cần thiết h chng về an Ngữ thuộc h cac cấp độ vỡ lòng, cấp trung thấp, và cấp trung cao.  bao gồm trong phương pháp hướng dẫn tương táp của chương trình là một sự kết hợp giữa bài giảng/phòng nghe máy, thảo luận trong lớp, và cac hoạt động nhm được thiết kế để cac cấp khả năng về anh Ngữ cũng như chuyển đổi về văn hóa.

Sau khi hoàn tất khóa học này, sinh viên tốt nghiệp được trang bị tốt để hội nhập vào nền văn hóa hoa hoa Kỳ, hoặc đóng một vai trò ngữ hữu dụng ዘፈን trong bất cứ bối cảnh nào.

ቴም Lược Chương Trình

Chương Trình anh Ngữ là một ngon ngon Ngữ Thứ Hai gồm gồm gồm học kỳ mười, mỗi học kỳ gồm 120 giờ. các lớp học và các hoạt động bên ngoi cần 24 giờ học mỗi tuần.

Cứ mỗi năm tuần chúng tôi đều mở lớp mới ቾ mọi trình độ, lớp nào cũng co cả buổi sáng lẫn buổi tối.

Lớp nào của chúng toi cũng có giáo viáo viên an Ngữ nhiều h nghiệm dạy anh Ngữ, nhất là dạy cho những người khong sinh đẻ tại những nước nói tiếng anh.

chúng tôi cũng có các buổi trợ giúp cá nhn. Những người học sẽ có các tài khoản ኢሜይል cá nhn, dùng Media Center để học Anh Ngữ trên máy tính, và được trợ giúp viết bản sơ yếu iii lịch.

Những sinh vián tốt nghiệp Chương Trình ESL ኮ thể được cấp học bổng cho mỗi học kỳ để họ tiếp tục học một trong các chương trình huấn nghệ của chúng ti.

Các Dữ Kiện ኩዋን Trọng Về Chương Trình ESL Tại ICT

 • ICT đã huấn luyện tiếng አን (ESL) kể từ năm 1994
 • ICT được sự ኮንግ nhận của Hội Đồng Huấn Nghệ – một cơ ኩዋን ኮንግ nhận bằng cấp ትራን khắp nước Mỹ
 • Chương trình ESL là một trong các chương trình toàn diện nhất hiện có
 • các sinh vián của chúng tôi học nói, đối thoại, đọc và viết tiếng anh dùng đúng văn phạm
 • Mỗi sinh viên bắt đầu ở mức độ dựa vào khả năng tiếng anh hiện tại của em – Sơ Cấp, ትሩንግ Cấp hoặc ካኦ Cấp
 • ICT/có các lớp học ngày và ban đêm
 • ካክ giảng vin ICT có khả năng và ኮ bằng đại học
 • ICT giúp đỡ về tài chánh và cac kế hoạch ቺ trả tiện lợi
 • các sinh viín tốt nghiệp của chúng tgoi nhận Bằng Cấp trong một buổi lễ tốt nghiệp chính thức
 • ICT trợ giúp những sinh vihn tốt nghiệp tìm việc làm
 • Tất cả lớp học đều có lớp mỗi ngày – phương cách tốt nhất để học tiếng Anh
 • Tất cả sinh vián đều được cung cấp sách vở và tài liệu để giữ của riêng
 • Tất cả sinh viên có thể dùng media center để thực tập têm, lên internet và email.

ይህ ድረ-ገጽ የተጠቃሚ ልምድለማሻሻል ኩኪዎችን ይጠቀማል. ድረ ገጻችንን በመጠቀም በኩኪ ፖሊሲያችን መሰረት ለሁሉም ኩኪዎች ትስማማለህ።
ተጨማሪ ያንብቡ