ရှာဖွေခြင်း
ဒီရှာဖွေရေးသေတ္တာကို ပိတ်လိုက်ပါ။

လွှဲပြောင်း ကျောင်းသားများနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး တောင်းဆိုချက်များ

သင့် အကြွေး များ ကို သင် နှင့် အတူ ယူဆောင် လာ ပါ

ခင်ဗျားရဲ့ အရင်အတွေ့အကြုံနဲ့ ပညာရေးက တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
ယခင်လေ့ကျင့်မှုဆိုင်ရာ တရားဝင်ပညာရေးမှတ်တမ်းများပေးသည့် သို့မဟုတ် သတ်သတ်မှတ်မှတ်သင်တန်းတစ်ခုတွင် လိုအပ်သော ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ကို သရုပ်ပြသည့် ကျောင်းသားများသည် သင်တန်းအချို့ကို ကင်းလွတ်ခွင့်ရနိုင်ပေမည်။ အစီအစဉ် လိုအပ်ချက် များ ၏ အများဆုံး ၅၀ % / အကြွေး များ ကို လွှဲပြောင်း ရန် စဉ်းစား နိုင် သည် ။

သင့်အကြွေးများသည် လွှဲပြောင်းလို့ရပါသလော။ ပိုမိုသိရှိရန် ယခု ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်ပါ!

ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်က သုံးစွဲသူတွေရဲ့ အတွေ့အကြုံကို တိုးတက်စေဖို့ ကွတ်ကီးတွေကို သုံးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသုံးပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကွတ်ကီ မူဝါဒနဲ့အညီ ကွတ်ကီးအားလုံးကို သဘောတူပါတယ်။
ထပ်ဖတ်ပါ